/img/slider/24/thumbnail.webp?v=0aa108bb389973741a0ca2818daa9ff5
CARPORT ECO
Алтернатива на традиционния гараж
Модерно решение за вашия дом
покажи още
/img/slider/19/thumbnail.webp?v=4f801654c5b87469ff84a75421fc8061
Ново в офертата
GENESIS 90
покажи още
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=4e3f558ae9748fd875e4a99bffa1b556
Архитектурни алуминиеви системи
за строителната индустрия
покажи още
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=5094b73c0463e290b83b3ed150d71d4f
Архитектурни алуминиеви системи
за строителната индустрия
покажи още

Център за обучение на Aliplast

В Центъра за обучение по научноизследователска и развойна дейност на Aliplast се предоставят практическо и теоретично обучение, обхващащо аспекти на проектирането и строителството, свързани с алуминиеви системи Aliplast, софтуерно обучение, продуктово обучение, практическо обучение.

Центърът за обучение е оборудван с изпитателна камера KS Schulten, която се използва за проверка на параметрите на пролуката и якостта на дограмата на прозорците и вратите, както и на леките окачени фасади по отношение на пропускливостта на въздуха, водонепропускливостта и устойчивостта на натоварване от вятър. Изпитателната камера се нарича още AWW камера (въздух – вятър – вода). Тестовата стена се използва за продукти с максимални размери 6 м х 6 м. Камерата AWW се управлява чрез софтуер KS с възможност за програмиране и задаване на последователности, свързани с индивидуални цикли на изпитване, в съответствие с европейските стандарти за конструкции с прозорци, врати и фасади. Нашата собствена лаборатория за изпитване ни предоставя възможност за контрол и надзор на всички процеси, влияещи върху качеството на алуминиевите системи, които ще бъдат проектирани. Aliplast сключи споразумение с лабораторията за изпитване IFT Rosenheim за извършване на изпитания, последвани от сертификати, издадени от IFT Rosenheim.

Посетете другите ни сайтове
Aliplast Extrusion, Corialis