/img/slider/12/thumbnail.webp?v=135a9634f9fb4bbfd0ea03d2577d1483

Дейност

  • Законоустановената цел на фондацията е общественополезна дейност, която се състои в развитието, популяризирането, подпомагането и насърчаването на социалните грижи и подпомагане, екологията, спорта, културата, науката и образованието.

  • Важен аспект от дейностите на фондацията ще бъдат и такива, насочени към създаване на ново качество на социален живот в региона, включително изграждане на междуличностни отношения, изграждане на екологично съзнание и предприемане на инициативи в областта на опазването на околната среда, подпомагане на бежанци от страни, засегнати от война или други военни операции.

Посетете другите ни сайтове
Aliplast Extrusion, Corialis