/img/slider/11/thumbnail.webp?v=923b3a2a893e8cbc0ddb491a5a53ea91
Да изградим бъдеще заедно
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Благотворителност

Една съвременна компания трябва да се грижи не само за размера на печалбата си и да създава своя имидж единствено въз основа на успеха си на пазара. В изграждането на имиджова стратегия за нашата компания, проектите, предприети в полза на обществото в широк смисъл, са също толкова важни. Бихме искали дейностите, извършвани от нашата компания, да отговорят на нуждите на местните общности и да водят до реални промени в живота на хората, към които са насочени.

Нашият бизнес:

  • В продължение на няколко години групата Алипласт подкрепя дейностите на фондацията Teatr Za Jeden Uśmiech (Театър за една усмивка) и проекти, организирани от Prekursor Artystyczny (Артистичен предшественик), както и театър Bamm Baamm (театрални представления, организирани за деца, настанени в болниците в Люблин)
  • участие в благотворителната кампания Помогни на децата да оцелеят през зимата
  • спонсорска подкрепа за изработване на терапевтични играчки Продукт за Пучатек от студентите по промишлен дизайн в Художествената академия в Шчечин
  • доброволчески кампании на служителите – Szlachetna Paczka (Благороден дар), кампания за кръводаряване
  • участие на отбора по бягане на Алипласт в Poland Business Run – най-голямото благотворително бягане в Полша; участие в седмия полумаратон БЕЗ ГРАНИЦИ в Любартов (благотворително бягане)

Посетете другите ни сайтове
Aliplast Extrusion, Corialis