/img/slider/13/thumbnail.webp?v=bd94cd48ca021e7edd01b21a2522d2f6
Cradle to Cradle сребро
Заедно за устойчиво бъдеще

Cradle to Cradle Certified®

Алуминиевите системи за прозорци и врати, произведени от Aliplast: Genesis 75, Star, Econoline, SP800i+, Max Light, EFi+, Office, Ideal,  плъзгаща система Visoglide Plus, системи за противопожарна защита FR65 и FR90, и окачена фасада MC WALL имат сребърен сертификат Cradle to Cradle.

Cradle to Cradle Certified™ е световно призната мярка за по-безопасни и по-устойчиви решения, предназначени за кръговата икономика. Дизайнери, производители и марки по целия свят разчитат на продуктовия стандарт Cradle to Cradle Certified™ , който е революционен път за проектиране и производство на материали с положително въздействие върху човека и планетата. Cradle to Cradle Certified™ също така се счита за предпочитан продуктов стандарт при вземането на отговорни решения за покупка.

Процесът на сертифициране по Cradle to Cradle се фокусира върху екологичните аспекти на продукта и неговия производствен процес. Името „от люлка до люлка”, означава че най-важният аспект е възможността за рециклиране на продукта – това е насърчаването на икономика със затворен цикъл. Въз основа на тази концепция се избират продукти, които са изработени от напълно рециклиращи се материали. Това от своя страна се изразява в оптимизирана ефективност и грижа за качеството на живот и околната среда в рамките на устойчивото развитие.

Сертифицирането може да бъде присъдено на пет нива: Основно, Бронзово, Сребърно, Златно, Платинено, като се вземат под внимание до пет категории за качество:

  • здравословен материал: продуктите са изработени от материали, които са безопасни и здравословни за хората и околната среда
  • повторна употреба на материали: продуктите са проектирани така, че всички компоненти да могат безопасно да се използват повторно
  • възобновяема енергия и въглероден отпечатък: продуктите се произвеждат с възобновяема, незамърсяваща енергия
  • управление на водата: продуктите се произвеждат с цел опазване и подобряване на водните ресурси
  • социална отговорност: продуктите се произвеждат с мисъл за социалната и екологичната справедливост

Сертифицирането удостоверява, че производителят извършва реални, конкретни действия за грижа за околната среда. Производителите, които са получили сертификата, се ангажират да работят за непрекъснато подобряване на продукта във всеки от оценяваните аспекти.

Всички сертифицирани решения на Aliplast C2C се предлагат стандартно без допълнителни разходи и може да се каже, че те отговарят на стандартите на бъдещето.

 C2C Fire proof system
C2C Fire proof system
 C2C Aluminium systems for windows, doors, sliding doors, facades walls
C2C Aluminium systems for windows, doors, sliding doors, facades walls

Посетете другите ни сайтове
Aliplast Extrusion, Corialis