/img/slider/24/thumbnail.webp?v=0aa108bb389973741a0ca2818daa9ff5
CARPORT ECO
Алтернатива на традиционния гараж
Модерно решение за вашия дом
покажи още
/img/slider/19/thumbnail.webp?v=4f801654c5b87469ff84a75421fc8061
Ново в офертата
GENESIS 90
покажи още

Огъване на профили

  • Технологични ограничения:

- максимална обща височина на дъгата 2100 mm
- максимална обща височина на дъгата за цвят на дървесни влакна 1700 mm
- има минимален радиус на огъване за отделните профили – виж таблицата по-горе
- изпълняване на дъги под минималния радиус на огъване въз основа на писменото съгласие на клиента – в такъв случай качеството не е гарантирано
- в случай на избор на остъкляване за дъговите връзки под радиуса на огъване от 900 мм е необходимо да се вземе под внимание допълнителното разстояние от 2 мм
- дължината на дъгата с технологичните отклонения не трябва да надвишава фабричната дължина на профила
- в случай на огънати фасадни греди и колони максималната дължина на дъгата с гарантирано качество е 3000 мм
- минималният технологичен допуск е 800 мм
- не изпълняваме поръчки за огънати двуцветни профили: цвят на дървесни влакна + RAL

  • Оптимизация:

- софтуерът Alicad не оптимизира броя на дъгите, нито количеството материал, необходимо за изпълнение на дъги
- оптимизирането на броя на дъгите е отговорност на поръчващия
- ако има възможност за свързване на множеството дъги в една с по-голяма дължина, тя трябва да бъде включена в поръчката
- оптимизирането на материалното количество, необходимо за изпълнение на дъги, е отговорност на компанията Aliplast
- отпадъчните материали от огъване на дъги са собственост на клиента и се доставят с дъгите
- отпадъчните материали от огъване на дъги не са подходящи за използване като прави сегменти

  • Допълнителна информация:

- дъгите са несистемни решения
- отклоненията от номиналните размери на профила са неизбежни. Видът и обхватът на отклонението зависят от радиуса на огъване, вида на профила и дебелината на стената
- за дъги, огънати според шаблони, приемаме и отклонения до 10 мм от горния ръб на дъгата
- в случай на заварени връзки гарантираме качеството на видимите повърхности

  • Идентификация на изпълнените продукти (дъги):

- мъниста за остъкляване – има номер на поръчката на Aliplast + номер на структурата, съгласно документацията на поръчващия, щампована от вътрешната страна на декоративната повърхност
- основни профили – има номер на поръчката на Aliplast + номер на структурата, съгласно документацията на поръчващия, щампована от вътрешната страна на декоративната повърхност
- цифровото обозначение се поставя върху технологичните отпадъци възможно най-ниско

 

Приложено ще намерите Ценоразпис за огъване на профили в Зона за оторизация

 

СЕРТИФИКАТ - INSPECTION OF WELDING PROCESS - EN ISO 3834  EN
СЕРТИФИКАТ - INSPECTION OF WELDING PROCESS - EN ISO 3834 EN

Посетете другите ни сайтове
Aliplast Extrusion, Corialis