/img/slider/19/thumbnail.webp?v=ef29b3ce98569d1eab8d1a848d014cbf
Ново в офертата
GENESIS 90
покажи още
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=0bc53ff74eaed5db04273ccb4c8952b8
Архитектурни алуминиеви системи
за строителната индустрия
покажи още
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=a2a8a903319a7494d9a0b217fc42963b
Архитектурни алуминиеви системи
за строителната индустрия
покажи още

Мисия и стратегия

Aliplast Sp. z o. o. желае съзнателно да изгради своята марка – производител в промишлеността на алуминиеви системи за строителната индустрия – в съответствие с концепцията за корпоративна социална отговорност. Нейната мисия се основава на ключови въпроси като социални интереси, положителни отношения със средата на компанията и грижа за естествената среда. Aliplast се фокусира върху активни мерки, насочени към области, свързани с опазването на околната среда, политика на сътрудничество и диалог с местната общност, както и прозрачност на дейностите, извършвани със заинтересованите страни. Ние прилагаме нашата бизнес стратегия по отговорен и устойчив начин, като същевременно гарантираме икономическия успех на компанията. Стратегията за устойчиво развитие, вписана в ценностната система на нашата компания наравно с икономическите и социалните измерения, ни налага задължения, свързани с опазването на природните ресурси и опазването на околната среда, грижата за благосъстоянието и развитието на служителя, както и просоциалните и КСО дейности.

Aliplast изпълнява поставените цели в областта на социалната отговорност чрез:

  • свеждане до минимум на вредното въздействие върху околната среда, причинено от нейната стопанска дейност;
  • внедряване на иновативни екологосъобразни технологии;
  • повишаване на осведомеността и разпространение на знания за околната среда сред служителите и местната общност;
  • подобряване на района, свързано с въздействието върху околната среда;
  • грижи за поддържане на най-високите стандарти в областта на управлението и развитието на персонала;
  • грижа за служителите и тяхното развитие;
  • подпомагане на програми и инициативи в различни сфери на обществения живот чрез ангажиране с популяризиране на културата и изкуството, популяризиране на здравословния начин на живот, образованието, свободното време, както и различни спортни дисциплини като част от спонсорската дейност;
  • подкрепа на институции и сдружения, работещи в полза на хора в нужда и местната общност като част от благотворителни дейности.

Посетете другите ни сайтове
Aliplast Extrusion, Corialis