/img/slider/12/thumbnail.webp?v=ed93172294630c3c6c6415b9fa2d7cc3

Управителен съвет на фондацията

Състав на първия Управителен съвет на Фондацията:

Томаш Цвик (председател на Управителния съвет на фондацията),

Матеуш Малчарски (вицепрезидент на Управителния съвет на фондацията),

Ян Кидай (член на Управителния съвет на фондацията),

Ева Чолек (член на Управителния съвет на Фондацията),

Пьотр Кутжепа (член на Управителния съвет на фондацията).

 

Контакт:

20-276 Lublin, Wacława Moritza 3St.

мобилен: +48 603 635 460, имейл: biuro@fundacja.aliplast.pl

Идентификационен номер на данъкоплатеца: 946-27-16-393

KRS (Национален съдебен регистър №) 0000966365

Посетете другите ни сайтове
Aliplast Extrusion, Corialis