/img/slider/19/thumbnail.webp?v=5f314e8f33f167c0783966469f3e2865
Ново в офертата
GENESIS 90
покажи още
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=5af972d49caee4ed657cbe320f0abd43
Архитектурни алуминиеви системи
за строителната индустрия
покажи още
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=7703bbb080aef37dd974f53b46da0a00
Архитектурни алуминиеви системи
за строителната индустрия
покажи още

Политика за поверителност и сигурност на данните

Политика за поверителност и сигурност на данните

Във връзка с нормативната уредба относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни, бихме искали да изпълним задължението си да предоставим информация за това как обработваме Вашите данни. По-долу обясняваме най-важните въпроси. Ако имате някакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Информация относно обработването на лични данни:

Вашите данни се обработват въз основа на поне една от точките на чл. 6, т. 1 “GDPR”, т.е.:

 • субектът на данните е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели,
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на действия по искане на субекта на данните преди сключването на договора,
 • обработването е необходимо за изпълнение на законово задължение на администратора;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице,
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са поверени на администратора,
 • обработването е необходимо за цели, произтичащи от законни интереси, упражнявани от администратора или от трета страна,

Откъде получаваме Вашите данни?

Получихме Вашите данни:

 • директно от вас,
 • от юридическото лице, което е сключило договор с Aliplast Sp. z o.o. за предоставяне на услуги за Вас,
 • от партньор / трета страна, която си сътрудничи с Aliplast Sp. z o.o., която е предоставила Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие.

Кой е администраторът на Вашите данни?

Aliplast Sp.z o.o. със седалище в Люблин на адрес ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin, KRS: 0000119312, NIP: 946-23-54-607, REGON номер: 432507517, телефон: 81 745 50 30, електронна поща: biuro@aliplast.pl.

Какви данни обработваме?

Aliplast Sp.z o.o. обработва следните категории данни:

 • данни за контакт,
 • данни, необходими за за целите на сключване на договора, извършване на услугата и издаване на фактура,
 • данни за идентификация, необходими за онлайн кореспонденция,
 • данни, необходими за избор на подходящата маркетингова оферта и услуги за Aliplast Sp. z o.o. (ако преди това сте дали съгласие за това).

За какво ще използваме Вашите данни?

Ние ще обработваме Вашите данни за една или повече от следните цели:

 • за изпълнение на дейностите, извършени по Ваше искане преди сключването на договора,
 • с цел сключване и изпълнение на договор с Aliplast Sp. z o.o.,
 • за да изпълним договора, сключен с Aliplast Sp. z o.o. от Ваше име като трета страна (член 393 от Гражданския кодекс), когато друга страна е страна по договора,
 • за изпълнение на законово задължение на Aliplast Sp. z o.o., напр. издаване на фактура или сметка,
 • за маркетингови цели за продуктите и услугите на Aliplast Sp. z o.o. (ако преди това сте дали разрешение за това).

Трябва ли да предоставяте данни?

Доколкото обработката на Вашите данни се извършва с цел изпълнение на договора с Aliplast Sp. z o.o., предоставянето на Вашите данни е условие за сключване на този договор. Предоставянето на данни е доброволно, но е необходимо за сключване и изпълнение на договора. Ако не предоставите лични данни, договорът няма да бъде сключен. Предоставянето на данните, необходими за издаване на фактура, е нормативно задължение и произтича от Закона за данъците върху стоките и услугите.

В оставащия обхват предоставянето на лични данни е доброволно, не е законово или договорно изискване и не е условие за сключване на договор.

На какво основание ще обработваме Вашите лични данни?

Основанието за обработване на лични данни е, в зависимост от извършените дейности:

 • сключване и изпълнение на договора с Aliplast Sp. z o.o.,
 • спазване на законовото задължение на Aliplast Sp. z o.o. (напр. издаване на фактура),
 • законния интерес на Aliplast Sp. z o.o. (директен маркетинг на Вашите продукти и услуги или изпълнение на договора, сключен с Aliplast Sp.z o.o. от Ваше име като трета страна, когато друга страна е страна по договора), Вашето съгласие.

Кога и на кого можем да предадем данните и на кого със сигурност няма да ги предадем?

Ако сте съгласни, ние ще разкрием Вашите лични данни на предприемачи, с които Aliplast Sp. z o.o. си сътрудничи, за да могат да ги използват за маркетингови цели. Можем да разкрием вашите данни на получатели под формата на компании, които си сътрудничат с нас и изпълняват задачи от наше име. В този случай се сключва споразумение с тези лица, за да се гарантира сигурността на вашите данни. Ако искате да знаете с кого си сътрудничим в момента, винаги можете да попитате.

Какво можете да направите с личните данни, които сте ни предоставили?

Имате право да поискате от Aliplast Sp. z o.o. достъп до Вашите лични данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработката, като възразите срещу тяхната обработка, а ние можем, по Ваше искане, да ги прехвърлим на друг администратор на данни. Можете да възразите по отношение на обработката на Вашите данни за маркетинга на Вашите собствени продукти или услуги Aliplast Sp. z o.o.

Как мога да оттегля съгласието си?

Можете да дадете всички или някои от вашите съгласия или не. По всяко време можете да оттеглите всяко съгласие, дадено на Aliplast Sp. z o.o. във връзка с обработването на лични данни, без да понесете негативни последици. Всичко, което трябва да направите, е да изпратите имейл, да се обадите или да изпратите съобщение по пощата на посочените по-горе данни за контакт. Желанието за оттегляне на съгласието може да бъде изразено по всякакъв начин, единственото условие е то да достигне до нашата информация. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на Вашите данни преди то да бъде извършено, т.е. докато съгласието не бъде оттеглено, обработването на Вашите данни от Aliplast Sp. z o.o. е законно.

Кога ще съхраняваме Вашите данни до?

Вашите лични данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на договора между Вас и Aliplast Sp. z o.o. или споразумение, сключено от друго лице от Ваше име, и след това за период, съответстващ на периода на ограничаване на претенциите, които Aliplast Sp. z o.o. може да предяви. и които могат да бъдат повдигнати срещу Aliplast Sp. z o.o. Ако Вашите лични данни се обработват с цел изпълнение на законово задължение на администратора, личните данни ще бъдат съхранявани за времето, необходимо за изпълнение на това задължение. Ние ще обработваме данните, обработвани въз основа на съгласието, докато не оттеглите това съгласие.

Ако Вашите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на законния интерес на Администратора, когато основанието за това обработване е изпълнението на договора, сключен с Aliplast Sp. z o.o. във Ваша полза, данните ще бъдат обработвани до изпълнение на законния интерес, на който се основава тази обработка. Ако Вашите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на законния интерес на администратора, когато основанието за това обработване е директен маркетинг на Вашите продукти и услуги, Вашите лични данни ще бъдат обработвани, докато не възразите.

Бисквитки

Порталът за www.aliplast.bg  използва бисквитки. Тези файлове се събират само с цел събиране на информация, за да се приспособят продажбите към индивидуалните продукти, индивидуалните нужди и предпочитания на клиентите. Бисквитките се съхраняват от уеб браузъра на твърдия диск на Клиента и не събират лични данни директно. Това означава, че Клиентът може да деактивира бисквитките в своя уеб браузър, но това ще ограничи възможността за използване на Aliplast Sp.z o.o.

Aliplast Sp. z o.o. събира IP адреси по време на интернет връзки за технически цели, свързани с администрирането на сървъри. Те се използват за извършване на статистически дейности и за по-добро управление на  „бисквитките”.

Aliplast Sp. z o.o. също така информира клиентите, че има възможност за конфигуриране на уеб браузъра, който предотвратява съхранението на бисквитки на устройството на клиента. Бисквитките могат да бъдат изтрити от Клиента, след като са били запазени от Продавача, чрез подходящи функции на уеб браузъра, програми, използвани за тази цел или с помощта на подходящи инструменти, налични като част от операционната система, използвана от Клиента.

Aliplast Sp. z o.o. също така информира клиентите, че промяна в конфигурацията на уеб браузъра, която предотвратява или ограничава съхранението на "бисквитки" на устройството на клиента, може да ограничи функционалността на предоставяните услуги. Изтриването на "бисквитките" по време на предоставянето на услугата може да доведе до подобни ефекти.

Aliplast Sp. z o.o. като Администратор на Вашите лични данни, полага всички усилия да осигури всички средства за физическа, техническа и организационна защита на личните данни, против тяхното случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване, използване или достъп в съответствие с всички приложими нормативни актове.

За тази конкретна цел Aliplast Sp. z o.o. ангажира специалисти в областта на GDPR и ISO 27001:2015, с които си сътрудничи и направи пълно адаптиране към горепосочените набори от стандарти за обработка на лични данни.

 

 

Посетете другите ни сайтове
Aliplast Extrusion, Corialis