/img/slider/11/thumbnail.webp?v=9463fb380fdb93a5fc546f9d955945e0
Да изградим бъдеще заедно
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Отговорности на работодателя

Хората – техните умения, компетенции, знания и опит са най-големият актив на нашата компания. Тяхната работа и ангажираност се превръщат в съвместен успех. Ето защо ние се опитваме да създадем възможно най-добрите условия на труд за нашите служители. В групата Алипласт, ние желаем да дадем най-доброто от себе си като отговорен предприемач и работодател.

  • Всички служители на Aliplast Group преминават редовно обучение за повишаване на квалификацията си, както и обучение в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
  • Осигуряваме всички налични мерки, необходими за защита на здравето и живота на служителите, докато те изпълняват служебните си задължения – постоянният контрол на работните места служи за отстраняване на потенциални причини за заболявания и заплахи за живота и здравето на служителите.
  • Чувстваме се отговорни и за бъдещето на нашите служители – предлагаме им участие в Пенсионната схема на служителите, в която им помагаме да съберат допълнителни средства по третия стълб.
  • Ние гарантираме зачитането на правата на човека и трудовите права – предотвратяваме всички форми на тормоз и дискриминация.
  • Ние създаваме възможност за служителите да развиват собствените си хобита и да повишават квалификацията си (проект за езиково училище в компанията).
  • Предлагаме на нашите служители и пакет от допълнителни придобивки: предлагаме заеми за служители, придобивки за хора в особено затруднено житейско и финансово положение, предпразнични придобивки.
  • Подкрепяме спортните дейности, отворени сме за инициативи от страна на служителите.
     

Посетете другите ни сайтове
Aliplast Extrusion, Corialis